Τα εργαλεία μου

To  XenofonSolutions είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εργαλείων συλλογής και χρήσης δεδομένων και εξαγωγής αποτελεσμάτων που αφορούν την κατασκευή (construction) από την αρχική σχεδίαση του έργου μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής του (Life Cycle Assessment).

XenofonC&DEngineer
XenofonBIMC&D
Xenofon6Dwaste
Xenofon5Dwaste
XenofonESGrating
XenofonSDGrating
XenofonCircularity
XenofonTracking
XenofonShredding