ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
XenofonSDGrating

Ποσοτικός υπολογισμός & αποτίμηση συμμετοχής της διαχείρισης των ΑΕΚΚ στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ( SDG 8,9,11,12,13,16,17)

Δυνατότητες
Η εφαρμογή θα είναι σύντομα κοντά σας
XenofonSDGrating
Χρειάζεστε βοήθεια?
Need help

Έχετε απορίες για το πώς θα χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές μετά την αγορά?