ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
XenofonC&DEngineer

Σύνταξη “Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων” (ΣΔΑ) για όλες τις κατηγορίες Δημοσίων Έργων και όλες τις εργασίες Ιδιωτικών Έργων

Δυνατότητες
  • Αυτόματη συμπλήρωση όλων των βασικών πληροφοριών του ΣΔΑ.
  • Αυτόματος  υπολογισμός ποσοτήτων αποβλήτων για εκσκαφές, ανάλογα με την επιφάνεια, την πυκνότητα και το είδος των εδαφών.
  • Αυτόματος  υπολογισμός ποσοτήτων αποβλήτων για όλες τις κατηγορίες έργων , δημοσίων και ιδιωτικών
  • Αυτόματος υπολογισμός για κατεδαφίσεις με  βάση τις επιφάνειες δόμησης.
  • Αυτόματος υπολογισμός ποσοτήτων αποβλήτων για κατασκευές και ανακαινίσεις με βάση τις επιφάνειες.
  • Περιλαμβάνει τον πλήρη εναρμονισμένο κατάλογο αποβλήτων (όλες τις κατηγορίες) με τους εξαψήφιους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ).
  • Περιλαμβάνει το πλήρη κατάλογο των Συλλογικών Συστημάτων (ΣΣΕΔ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την Γεωγραφική εμβέλεια τους ( ανά Περιφερειακή Ενότητα) που δραστηριοποιούνται.
  • Διαχείριση εντύπων ΣΣΕΔ - ΑΕΚΚ.
  • Αυτόματη Παραγωγή Εντύπου ΣΔΑ (Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων).
  • Εξαγωγή εντύπου ΣΔΑ σε PDF
Επιλέξτε Πακέτο
το κάθε credit αντιστοιχεί σε μία άδεια χρήσης
XenofonC&DEngineer - 1 credit
39 €
1 credit
XenofonC&DEngineer - 5 credits
160 €
5 credits
XenofonC&DEngineer - 10 credits
310 €
10 credits
XenofonC&DEngineer
Χρειάζεστε βοήθεια?
Need help

Έχετε απορίες για το πώς θα χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές μετά την αγορά?